Brskajte po prispevkih

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Brskajte po prispevkih

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Obisk zobozdravnika v času covid-19

V zobozdravstvenih ordinacijah so bili seveda tudi že pred epidemijo covida-19 v veljavi posebni ukrepi, ki so bili namenjeni zaščiti pred okužbami – tako izvajalcev zobozdravnikov in drugega zobozdravstvenega osebja kot tudi pacientov. Z nastopom epidemije oziroma obdobja veljavnosti ukrepov za zajezitev okužbe z virusom SARS-CoV-2 pa so se zaščitni ukrepi še poostrili. Ne samo zobozdravstveni delavci, tudi pacienti smo jih dolžni dosledno spoštovati.

Avtorica: Adrijana Gaber

Kot je povedala zdravstvena inšpektorica mag. Deana Potza z Zdravstvenega inšpektorata RS, gre za ukrepe, ki jih imajo izvajalci zobozdravstvene dejavnosti določene v Programu preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb in se nanašajo na izvajanje ukrepov ob izpostavljenosti okužbam, izvajanje posebnih postopkov pri opravljanju zobozdravstvene dejavnosti (izpiranje turbine, čiščenje in razkuževanje zobozdravniškega stola in okolice za vsakim pacientom, ustrezno odlaganje inštrumentov). Ukrepi pa se nanašajo tudi na izvajanje sterilizacije, čiščenja, razkuževanja, ravnanja z odpadki in uporabe osebne varovalne opreme.

Osnovni ukrepi v zobozdravstvu

Kateri so torej tisti osnovni ukrepi za preprečevanje okužb v zobozdravstvu? Deana Potza: »Na splošno velja, da je za uspešno preprečevanje prenosa mikroorganizmov in s tem zmanjšanje možnosti nastanka okužb v zobozdravstvu potrebno dosledno upoštevanje standardnih zaščitnih ukrepov. To obsega: oceno zdravstvenega stanja bolnika, aktivno zaščito zdravstvenih delavcev s cepljenjem, uporabo osebnih zaščitnih sredstev in aseptične tehnike pri vseh posegih, osebno higieno in higieno rok, sterilizacijo, čiščenje in razkuževanje inštrumentov ter čiščenje in razkuževanje opreme in površin, ustrezno ravnanje z odpadki, prepoznavanje odklonov in ustrezno ukrepanje ob tem.

V času covida-19

V času veljavnosti ukrepov za zajezitev širjenja okužbe s SARS-CoV-2 pa veljajo dodatni zaščitni ukrepi, ki jih morajo upoštevati tako v javnih kot zasebnih zobozdravstvenih ambulantah. Kateri so to? »Ambulante delujejo v skladu z zaščitnimi ukrepi, ki jih predpišeta Ministrstvo za zdravje in NIJZ. V ordinacijo vstopajo izključno naročeni pacienti. Praviloma paciente iz ambulante pokličejo dan prej in v skladu z navodili preverijo, ali imajo oziroma so imeli simptome okužbe s koronavirusom in ali so bili v stiku z okuženo osebo.

V zobozdravstveni ordinaciji lahko tudi zahtevajo izpolnitev in podpis posebnega vprašalnika v zvezi z zdravstvenim stanjem pacienta,« pojasnjuje zdravstvena inšpektorica in dodaja, da zobozdravniki pri delu uporabljajo ustrezno zaščitno opremo (zaščitna maska FFP 3, vizir ali zaščitna očala, pokrivalo za lasišče, kirurške rokavice, delovna obleka – vodoodporen plašč z rokavi), zaloge tega zaščitnega materiala pa morajo imeti za mesec dni nemotenega delovanja. »Našteta osebna varovalna oprema je potrebna, ker pri večini zobozdravstvenih storitev nastaja aerosol, ki pomeni večje tveganje za prenos okužbe s SARS-CoV-2.«

Kako pa naj zobozdravstveno osebje uporablja to varovalno opremo? »Za vsakega pacienta si mora osebje v zobozdravstveni ordinaciji nadeti nov komplet zaščitne opreme, ambulante je treba tudi redno zračiti in po vsaki obravnavi razkužiti vse površine in naprave. Zaradi vsega navedenega se je zmanjšalo število pacientov, ki jih posamezna ambulanta na dan lahko obravnava,« kot posledico upoštevanja zaščitnih ukrepov še navede naša sogovornica.

Naročanje in čakanje na obravnavo

Kot pove Deana Potza, je število pacientov v čakalnici zobozdravstvene ordinacije omejeno, pacienti dobijo navodila za prihod točno ob uri, ko so naročeni, ali največ pet minut pred predvidenim terminom obravnave. Vstop je dovoljen le z uporabo zaščitne maske, ob vhodu mora biti nameščeno razkužilo za roke z najmanj 60-odstotno vsebnostjo alkohola. Na vidnih mestih morajo biti nameščena ustrezna obvestila in higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), stoli v čakalnici pa naj bodo označeni tako, da je v primeru več čakajočih med njimi ustrezna priporočena razdalja (najmanj 1,5 metra).

Dodatna priporočila za zobozdravnike

Odbor za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije je pripravil Strokovna priporočila za obravnavo pacientov v zobozdravstvenih ordinacijah v času sproščanja ukrepov na področju zobozdravstva v razmerah covid-19, ki še dopolnjujejo predpisane ukrepe. Kot so zapisali v priporočilih, so namreč osebe v zobozdravstveni ordinaciji izpostavljene izjemno velikemu tveganju za okužbo s SARS-CoV-2 zaradi bližine obraza pacienta in osebja ter zaradi izpostavljenosti slini, krvi in drugim telesnim tekočinam.

Zaradi edinstvenih značilnosti zobozdravstvenih postopkov, kjer lahko nastaja veliko kapljic in aerosolov, standardni zaščitni ukrepi pri kliničnem delu niso dovolj učinkoviti, da bi preprečili širjenje covida-19, zlasti kadar so pacienti v inkubacijskem obdobju, se ne zavedajo, da so okuženi, ali se odločijo okužbo prikriti, je še dodano v omenjenih priporočilih.

Poleg kašlja in dihanja okuženega pacienta so vir kapljic in aerosolov nekatere zobozdravniške priprave, kot so nasadni inštrumenti, ki omogočajo hitro vrtenje svedrov in uporabljajo tekočo vodo za hlajenje. Ko delujejo v pacientovi ustni votlini, se ustvarja velika količina aerosolov in kapljic, pomešanih s pacientovo slino ali celo krvjo.

Med zobozdravstvenimi posegi prihaja do širjenja mikroorganizmov iz ustne votline večinoma proti zobozdravnikovemu obrazu, zlasti proti nosu in notranjemu delu oči, kar so pomembna območja za prenos okužbe. Delci kapljic in aerosoli pa so dovolj majhni, da se lahko daljše obdobje zadržujejo v zraku, preden se usedejo na površine ali vstopijo v dihalne poti. Ker se je pri zobozdravniškem delu težko povsem izogniti nastajanju velikih količin aerosolov in kapljic, sta kapljični in aerosolni prenos SARS-Cov-2 v zobozdravstvenih ambulantah najbolj skrb vzbujajoča.

Izvajanje ukrepov in nadzor

Kot vemo, je bilo v času epidemije v skladu s 3. členom Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije covida-19 prekinjeno izvajanje vseh zobozdravstvenih storitev, razen tistih, katerih opustitev bi vodila v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja. Ta odlok od 9. maja 2020 ne velja več, sedaj zobozdravniki lahko opravljajo vse storitve, tudi nenujne.

Glede na zaostrene pogoje dela in povečanje obremenitev v času epidemije covid-19 in po njej se je po mnenju Odbora za zobozdravstvo pokazala potreba po širjenju zobozdravstvenega tima v zobozdravstveni ordinaciji. Kot navajajo v omenjenih priporočilih, je utemeljena s spremenjenim načinom opravljanja posegov znotraj že opredeljenega ordinacijskega časa ter tudi s povečano kontrolo in spremljanjem okužbe znotraj zobozdravstvene ordinacije. Materialni stroški se neizogibno povečujejo zaradi uvajanja dodatne varovalne opreme za zaščito pacientov in zdravstvenega kadra in povečane porabe že obstoječe zaščitne opreme. Časovni normativi se znotraj izvajanja storitev povečajo, in sicer ne le za izvedbo storitve, ampak za vse pripravljalne postopke ter postopke odpreme pacienta po posegu. Zahteve po kontroli in preventivi okužbe v zobozdravstveni ordinaciji so zaradi epidemije covida-19 in njenih posledic večje, kar prinaša tudi finančne posledice.

Glede nadzorov zobozdravstvene dejavnosti je zdravstvena inšpektorica povedala, da jih izvajajo tako na podlagi letnega načrta kot tudi na podlagi prejetih prijav. V primeru prijav se nadzor izvede po vsebini, ki je navedena v prijavi. Koliko pregledov zobozdravstvenih ordinacij je bilo do zdaj opravljenih v Sloveniji v času epidemije covida-19? Deana Potza pove, da je bilo do razglasitve splošne epidemije, torej do 12. marca 2020, na področju zobozdravstva izvedenih 99 nadzorov (dva izredna, sedem kontrolnih in 90 rednih pregledov). Od takrat naprej pa na področju zobozdravstvene dejavnosti ni bilo izvedenega nobenega nadzora. Pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti namreč še ne opravljajo rednih nadzorov, saj so njihove dejavnosti primarno usmerjene v nadzor izvajanja aktualnih vladnih odlokov. Ne glede na navedeno bi bil v primeru prejete prijave seveda izveden izredni nadzor, je še dodala zdravstvena inšpektorica.

Ministrstvo za zdravje (MZ) sproti prilagaja in dopolnjuje navodila in priporočila za izvajalce zdravstvene dejavnosti. Ukrepi so navedeni na naslednji povezavi:
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/za-izvajalce-zdravstvene-dejavnosti/.

ABC

A V zobozdravstvenih postopkih, kjer lahko nastaja veliko kapljic in aerosolov, standardni zaščitni ukrepi ne zadoščajo.

B Poleg kašlja in dihanja okuženega pacienta so vir kapljic in aerosolov nekatere zobozdravniške priprave.

C Med zobozdravstvenimi posegi prihaja do širjenja mikroorganizmov iz ustne votline.

Ne spreglejte

V današnjem hitrem in stresnem svetu se mnogi med nami soočajo z anksioznostjo, depresijo in kroničnim stresom. Te čustvene stiske
Preberi več
Pityriasis versicolor ali kožna plesen je pogosta kožna glivična okužba.2 Pojavlja se pri ljudeh po vsem svetu, vendar je pogostejša
Preberi več
Multipla skleroza je kronična bolezen, ki prizadene osrednje živčevje. Zaradi poškodb zaščitne ovojnice živčnih celic pride do okrnjenega oz. prekinjenega
Preberi več
Parkinsonova bolezen po incidenci nevrodegenerativnih bolezni sodi v sam vrh, tik za pojavnostjo demence. Pri bolezni pride do postopnega odmiranja
Preberi več
Ste se že kdaj srečali z nenadnim občutkom močne bolečine v gležnju, ko ste naredili neroden korak? Najverjetneje je bil
Preberi več
hemoroidi operacija trtica
V zadnjem času se v različnih vejah medicine vedno pogosteje uporablja zdravljenje z laserjem, tudi v proktologiji. Z uporabo laserja
Preberi več
Melatonin je naravni hormon, ki nastaja predvsem v češeriki, majhni žlezi v možganih, ter se sprošča v krvni obtok. Češerika
Preberi več
Rak želodca je ena izmed rakavih bolezni z najvišjo stopnjo smrtnosti, ta pa je v večji meri posledica poznega prepoznavanja,
Preberi več