Revija ABC zdravja izhaja v tiskani in spletni verziji

Tiskana verzija se mesečno distribuira v nakladi 92.000 izvodov po celotni Sloveniji. Prvi teden v mesecu pošljemo več izvodov revije v skoraj vse čakalnice zdravstvenih domov, v čakalnice bolnišnic, zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov ter specialistov, v zasebne in javne lekarne, v Klinični center v Ljubljano, optikom, zeliščnim trgovinam…

Zakaj oglaševati v reviji ABC zdravja?

Odgovor je zelo preprost. Izjemno velik doseg in s tem prepoznavnost, razpršenost po celotni Sloveniji, verodostojna in strokovna vsebina so največji atributi revije. Poleg tega je revija prisotna tudi v čakalnicah, kjer kroži med ljudmi.
Z revijo sodelujejo priznani strokovnjaki, članki so preverjeni in napisani na strokoven, vendar razumljiv način.

Glavni in odgovorni urednik

Franci Bogataj
bogataj@freising.si

Oglasno trženje

Ana Tičar Kovačič
04/ 51 55 884
abczdravja@freising.si

Nina Perko
04/51 55 889
marketing@freising.si