Prispevki

Prepoznajmo in olajšajmo najpogostejše težave starejših

Izred. prof. Marija Petek Šter, dr. med., spec. druž. med. iz Zdravstvenega doma Trebnje je pred desetimi leti vodila presečno raziskavo o delu zdravnikov splošne medicine, s katero so ugotavljali stanje o delu v splošnih ambulantah v Sloveniji. Prišli so do vrste zanimivih ugotovitev, ki se v zadnjih letih niso veliko spremenile. Le delež obiskov, […]

Preberi več