Prispevki

Gensko spremenjena hrana

Z izrazi genski inženiring, rekombinantna tehnologija ali genska tehnologija označujemo področje znotraj biotehnologije, ki razvija in izvaja tehnike spreminjanja organizmov – rastlin, živali ali mikroorganizmov (bakterij in gliv). Do spreminjanja dednega zapisa prihaja tudi v naravi, vendar so v znanosti gensko spremenjeni ali transgeni tisti organizmi, katerih genski material (dedni zapis ali dedna zasnova) je […]

Preberi več